Nové organizační uspořádání poboček ČNB od 1. 1. 2019

 

Česká národní banka od 1. ledna 2019 mění organizační uspořádání svých poboček. Činnosti doposud zajišťované čtyřmi samostatnými pobočkami budou rozděleny mezi tři sekce ČNB, a budou tak řízeny přímo z úrovně ústředí. Zastoupení ČNB v regionech i rozsah služeb v oblasti peněžní i platebního styku zůstanou zachovány.

Pobočky Praha, Brno, Ostrava a Hradec Králové, které dosud podléhaly přímo bankovní radě ČNB, budou od 1. ledna 2019 převedeny do podřízenosti ředitele sekce peněžní. Tento způsob řízení je již uplatňován v případě tří územních pracovišť ČNB – v Plzni, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích. Cílem nového uspořádání pobočkové sítě je jednotný způsob zajišťování provozních činností ve všech sedmi regionech, kde má ČNB zastoupení, a zjednodušení řídicích procesů.

Působnost poboček se zaměří na oblast peněžního oběhu a platebních služeb. Ostatní činnosti poboček budou nově začleněny do sekce správní a sekce kancelář. Sekce správní převezme provozně-technické, bezpečnostní a správní činnosti poboček a sekce kancelář jejich pracovně-právní aktivity.

Sekce peněžní a platebního styku se od 1. ledna 2019 soustředí na činnosti v peněžní oblasti. Její ostatní dosavadní aktivity – metodika a rozvoj platebního styku, agenda mezibankovního systému Certis, regulace platebního styku a dohled nad platebními systémy – budou převedeny do jiných sekcí ČNB. V souladu s tím dojde ke změně názvu sekce peněžní a platebního styku na sekci peněžní.

V souvislosti se změnami uspořádání poboček dojde také k dílčím personálním změnám.

Pobočku Praha povede od 1. ledna 2019 namísto Jana Lišky dosavadní ředitel provozního odboru Ústí nad Labem Břetislav Srsen. Ústecký odbor nově povede Alena Jestříbková. Ředitelem pobočky Hradec Králové se 1. února 2019 stane Jiří Vik, který do ČNB přichází ze soukromého sektoru a nahradí dosavadního ředitele Václava Albrechta.

Jan Liška se od 1. ledna 2019 stane náměstkem ředitele sekce peněžní a Václav Albrecht nastoupí do funkce ředitele odboru regionální podpory v sekci správní.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB