Nové kompetence členů bankovní rady ČNB

Bankovní rada ČNB na svém dnešním zasedání schválila s účinností od 1. března 2005 nové rozdělení kompetencí členů bankovní rady. Jednotliví členové bankovní rady jsou podle Organizačního řádu ČNB pověřeni dohlížením na základní činnosti banky zabezpečované organizačními útvary ústředí a pobočkami ČNB.

Rozdělení kompetencí:

Zdeněk Tůma, guvernér

 • sekce kancelář
 • samostatný odbor interního auditu a kontroly
 • samostatný odbor krizového řízení a ochrany utajovaných skutečností

Luděk Niedermayer, viceguvernér

 • sekce informatiky
 • sekce správní
 • samostatný odbor komunikace

Miroslav Singer, viceguvernér

 • sekce lidských zdrojů
 • sekce rozpočtu a účetnictví
 • samostatný odbor ekonomického výzkumu

Michaela Erbenová, vrchní ředitelka

 • sekce bankovní regulace a dohledu

Jan Frait, vrchní ředitel

 • sekce měnová a statistiky

Robert Holman, vrchní ředitel

 • sekce bankovních obchodů
 • sekce řízení rizik a podpory obchodů

Pavel Řežábek, vrchní ředitel

 • sekce peněžní a platebního styku
 • pobočky ČNB

Rozhodnutím bankovní rady byl s účinností od 1. března 2005 zřízen samostatný odbor komunikace. Tento útvar byl doposud součástí sekce kancelář. Ředitelkou odboru byla bankovní radou jmenována Pavlína Bolfová, která je i nadále tiskovou mluvčí ČNB.