Nové kompetence členů bankovní rady ČNB

Bankovní rada ČNB na svém dnešním mimořádném jednání schválila s účinností od 11. prosince 2006 nové rozdělení kompetencí členů bankovní rady. Jednotliví členové bankovní rady jsou podle Organizačního řádu ČNB pověřeni dohlížením na základní činnosti banky zabezpečované organizačními útvary ústředí a pobočkami ČNB.

Rozdělení kompetencí:

Zdeněk Tůma, guvernér
 • sekce kancelář
 • samostatný odbor interního auditu
 • samostatný odbor krizového řízení a ochrany utajovaných informací
Luděk Niedermayer, viceguvernér
 • sekce měnová a statistiky
 • sekce lidských zdrojů
 • samostatný odbor komunikace
Miroslav Singer, viceguvernér
 • sekce bankovní regulace a dohledu
 • sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem
 • sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami
Mojmír Hampl, vrchní ředitel
 • sekce informatiky
 • sekce správní
Robert Holman, vrchní ředitel
 • sekce rozpočtu a účetnictví
 • samostatný odbor ekonomického výzkumu
Pavel Řežábek, vrchní ředitel
 • sekce peněžní a platebního styku
 • pobočky ČNB
Vladimír Tomšík, vrchní ředitel
 • sekce bankovních obchodů
 • sekce řízení rizik a podpory obchodů

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB