Nové kompetence členů bankovní rady

Bankovní rada dnes na svém mimořádném jednání schválila s účinností od 3. března 2008 rozdělení kompetencí členů bankovní rady pověřených dohlížením na základní činnosti ČNB zabezpečované organizačními útvary ústředí a pobočkami ČNB následovně:

pan guvernér Zdeněk Tůma
 • sekce kancelář
 • samostatný odbor interního auditu
 • samostatný odbor krizového řízení a ochrany utajovaných informací
pan viceguvernér Mojmír Hampl
 • sekce měnová a statistiky
 • sekce informatiky
 • sekce správní
pan viceguvernér Miroslav Singer
 • sekce regulace a analýz finančního trhu
 • sekce licenčních a sankčních řízení
 • sekce dohledu nad finančním trhem
pan vrchní ředitel Robert Holman
 • sekce rozpočtu a účetnictví
 • samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability
pan vrchní ředitel Pavel Řežábek
 • sekce peněžní a platebního styku
 • pobočky ČNB
pan vrchní ředitel Vladimír Tomšík
 • sekce bankovních obchodů
 • sekce řízení rizik a podpory obchodů
paní vrchní ředitelka Eva Zamrazilová
 • sekce lidských zdrojů
 • samostatný odbor komunikace

Pavlína Bolfová

Ředitelka samostatného odboru komunikace