Nové ceny ČNB za převody v mezibankovním platebním styku

Česká národní banka v průběhu loňského roku zásadním způsobem modernizovala svůj systém CERTIS, prostřednictvím kterého jsou v České republice zajišťovány veškeré převody v českých korunách mezi peněžními institucemi. Z pohledu přímých uživatelů systému (bank) se od 1. listopadu 2006, kdy byly nové aplikace uvedeny do provozu, mnoho nezměnilo. Naopak - cílem bylo zachovat pokud možno stejné funkce a mnoha lety prověřené standardy.

Co se změnilo byla hardwarová základna a vývojové a provozní prostředí, které bylo od počátku 90. let, kdy celý systém začal ve své první verzi plnit základní funkce, postaveno na main-frame platformě. S rozvojem prostředků výpočetní techniky bylo možné tuto platformu opustit a celou aplikaci skládající se z mnoha modulů převést na bázi výkonných serverů. Samozřejmě včetně odpovídajících záloh a moderního systému zabezpečení.

Nově prostředí přineslo České národní bance významné snížení provozních nákladů. Proto se centrální banka rozhodla od 1. ledna. 2007 snížit poplatky, které od účastníků sytému vybírá za jejich podíl na využívání systému. ČNB tak navazuje na trend z předchozích let, kdy postupně své poplatky v dané oblasti snižovala několikrát. V minulosti to však bylo z toho důvodu, že stoupal počet transakcí a náklady s provozováním systému na jednu transakci tudíž snižovaly.

Poplatky jsou odvozeny od počtu transakcí, které účastníci do systému předávají, a od času předání. Výše poplatku za položku v průběhu dne stoupá: použité poplatkové pásmo závisí na okamžiku, kdy jsou soubory s položkami do ČNB bankou plátce zaslány. Z dostupných statistik je zřejmé, že naprostá většina klientských položek je zasílána v nejlevnějších pásmech v nočních či ranních hodinách (dosud 0,25, resp. 0,65 Kč/položku, od ledna 0,22, resp. 0,40 Kč). Ostatní pásma, ve kterých poplatky stoupají až na 200,- (resp. po novu do 100,- Kč) jsou využívána především pro  položky zajišťující převody kryjící obchody s cennými papíry či obchody uzavírané mezi bankami, případně pro urgentní mezibankovní platby. Bankám, které předávají velké množství položek, jsou poskytovány centrální bankou množstevní slevy, a to podle toho, jaký celkový počet transakcí banka k zúčtování zaslala v průběhu měsíce (při počtu od 250 000 do 2 500 000 za měsíc je sleva 4 haléře za transakci v tomto pásmu, v dalším pásmu do 5 000 000 je sleva 8 hal. a nad tuto hranici 13 hal. za položku). Množstevní slevy jsou poskytovány přibližně osmi bankám.

I poplatky za položky označené bankou plátce jako prioritní byly upraveny a zjednodušeny: v prvních třech nejčastěji používaných pásmech budou mít jednotnou výši 5,- Kč. Podrobné informace o dosud platném a nově vyhlášeném ceníku je možné najít na http://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/certis/.
Dalším cílem, který vedle snahy o snížení nákladů motivoval ČNB ke změnám, bylo i zvýšení kapacity systému CERTIS. Již dnes je zpracovávaný počet položek úctyhodný: denně je systémem CERTIS v průměru převedeno přes 1,5 mil transakcí v celkovém objemu okolo 500 mld Kč. Rekordního počtu položek zpracovaných v průběhu jediného dne bylo dosaženo v září letošního roku: 4,6 mil položek.

Česká národní banka tímto plní jednu ze svých zákonných povinností, kterou je péče o plynulost a hospodárnost platebního styku, jeho efektivnost, bezpečnost a spolehlivost. Česká národní banka věří, že těmito svými kroky přispěje k dalšímu zvýšení počtu bezhotovostně realizovaných plateb v ČR.