Nová vyhláška o makléřských zkouškách

Dne 15. 4. 2007 nabude účinnosti nová vyhláška České národní banky č. 59/2007 Sb., o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace makléře a makléřské zkoušce a dojde ke zrušení dosavadní vyhlášky č. 259/2004 Sb.

Nejpodstatnější změna, kterou nová vyhláška přináší, je v oblasti vymezení odborných obchodních činností, které musí obchodník s cennými papíry vykonávat pouze prostřednictvím makléře, a spočívá ve vyjasnění a zmírnění požadavků v případě přijímání pokynů. Tato změna přinese podstatné snížení administrativní zátěže a tedy i nákladů účastníků kapitálového trhu, zejména obchodníků s cennými papíry zaměřených na drobné investory, s velkým počtem distribučních míst.

Vyhláška také zjednodušuje kategorie specializace makléře a odborných zkoušek. Rozsah činností vykonávaných v rámci dosavadní specializace bude pokrytý i v rámci nově vymezené specializace makléře. Makléři nemusí tedy v důsledku nové vyhlášky žádat o změnu svého povolení.

Vyhláška vzhledem k zmocnění podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu neřeší otázky uznávání srovnatelných zkoušek složených před jinými organizacemi, nic však nemění na možnosti profesních organizací již dnes organizovat zkoušky, které budou Českou národní bankou uznávány jako srovnatelné.

Lze předpokládat, že k dalším změnám dojde v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID). Zmírnění požadavků v případě přijímání pokynů je však účelné provést již dnes.