Nová vyhláška České národní banky o statutu fondů kolektivního investování

Dne 6. 11. 2006 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena nová vyhláška České národní banky č. 482/2006 Sb. (pdf, 238 kB) , o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování.

Vyhláška reaguje na změny zákona o kolektivním investování, které přinesla novela z května letošního roku, a nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 457/2004 Sb. Hlavní změny oproti dosavadní vyhlášce spočívají v podrobnějším určení náležitostí statutu fondu nemovitostí a fondu kvalifikovaných investorů. Novinkou je také vymezení jednodušších změn statutu, jejichž provedení nevyžaduje předchozí souhlas České národní banky, což pro fondy znamená snížení administrativní zátěže.

Vyhláška obsahuje i řadu dílčích změn, které musí tuzemské fondy kolektivního investování promítnout do svých statutů. Podle přechodného ustanovení vyhlášky je třeba, aby fondy kolektivního investování přizpůsobily statuty do dvou měsíců ode dne nabytí účinnost vyhlášky, tedy do 25. ledna 2007. Statuty těch fondů, které teprve žádají o udělení povolení k vytvoření nebo činnosti, musí splňovat náležitosti stanovené novou vyhláškou od účinnosti vyhlášky, tedy od 25. listopadu 2006.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB