Nová sekce statistiky a datové podpory

V České národní bance vznikne od 1. dubna 2015 sekce statistiky a datové podpory. Ředitelem této nové sekce bude Vlastimil Vojáček a náměstkem Petr Staněk. O změnách rozhodla bankovní rada.

V nové sekci budou integrovány činnosti ČNB v oblasti statistiky a datové podpory, které byly dosud rozděleny mezi sekci měnovou a statistiky a sekci regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu.

Rozhodnutí vytvořit novou sekci odráží rostoucí význam i objem dat sbíraných a zpracovávaných pro statistické a dohledové účely a spolu s tím i rychle se zvyšující provázanost mezi těmito dvěma oblastmi. Cílem je zvýšení efektivnosti řídicích procesů centrální banky u dotčených činností.

Dosavadní sekce měnová a statistiky se bude nově nazývat „sekce měnová“. Náměstkem ředitele sekce měnové pověřeným řízením odboru měnové politiky a fiskálních analýz bude Petr Král. Náměstkem ředitele sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu pověřeným řízením odboru regulace finančního trhu se stane Pavel Vacek.

RNDr. Vlastimil Vojáček (62)
Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze, matematicko-fyzikální fakultu. Od svého nástupu do ČNB v červnu 1992 se věnoval oblasti bankovní a měnové statistiky, od roku 2000 působil na pozici ředitele odboru měnové a finanční statistiky. Od ledna 2015 je náměstkem ředitele sekce měnové a statistiky odpovědným za koordinaci statistických činností centrální banky.

Ing. Petr Staněk (47)
Je absolventem Fakulty ekonomické Vysoké školy báňské v Ostravě. Od září 2006 zastával funkci náměstka ředitele sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem a od ledna 2008 funkci náměstka ředitele sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu.

Ing. Petr Král (41)
Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od dubna 2004 působil jako zástupce ředitele odboru makroekonomických prognóz a vedoucí referátu krátkodobých predikcí a analýz. Od února 2007 je ředitelem odboru měnové politiky a fiskálních analýz.

RNDr. Pavel Vacek (60)
Je absolventem University J. E. Purkyně v Brně. V letech 2002–2007 zastával funkce ředitele odboru a náměstka sekce bankovní regulace a dohledu. Od ledna 2008 působí ve funkci ředitele odboru regulace sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu.

Odbor komunikace ČNB