Nová ředitelka odboru peněžního oběhu sekce peněžní a platebního styku

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 18. 1. 2007 rozhodla s účinností od 1. února 2007 o zařazení Ing. Lenky Misíkové na vedoucí místo ředitelky odboru peněžního oběhu sekce peněžní a platebního styku ústředí České národní banky.

Lenka Misíková

 

Ing. Lenka Misíková (35 let) je absolventkou fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V ČNB je zaměstnána od roku 1995 v odboru peněžního oběhu. Pracovní činnost Ing. Misíkové zahrnovala v posledních letech metodickou činnost v oblasti peněžní a platebního styku. Zúčastnila se řady tuzemských a zahraničních odborných seminářů a stáží. V roce 2003 absolvovala osmiměsíční pracovní stáž v ECB, v dalších letech krátkodobé stáže v řadě centrálních bank evropských států. Ovládá anglický a německý jazyk, částečně španělštinu a ruštinu.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB