Nová ředitelka odboru dohledu sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami ČNB

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 14. 9. 2006 rozhodla s účinností od 1. října 2006 o jmenování paní RNDr. Zuzany Silberové, Ph.D.,CIA, do funkce ředitelky odboru dohledu sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami ústředí České národní banky.

Paní RNDr. Zuzana Silberová, Ph.D., CIA, (40 let) je absolventkou přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně. Po ukončení studia pracovala jako středoškolská pedagožka a odborná asistentka na katedře matematiky Vojenské akademie, později jako odborná asistentka katedry matematiky PedF UK v Praze.

Po celou dobu svého působení v ČNB, tj. od roku 1994, pracovala v oblasti bankovním dohledu. Od roku 2001 byla pověřena řízením referátu pro vnitřní řídicí a kontrolní systémy bank (včetně problematiky corporate governance, interního auditu, funkce compliance a prevence legalizace výnosů z trestné činnosti) v rámci odboru dohledu na místě. Absolvovala řadu tuzemských a zahraničních kurzů a seminářů, zejména v oblastech účetnictví bank, řízení rizik, interního auditu. V roce 2002 absolvovala doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, od roku 2003 je držitelkou certifikátu CIA. Ve oblasti své odbornosti také publikuje a přednáší.

Pavlína Bolfová,
mluvčí ČNB