Nová ředitelka a ředitel v ČNB

Jana Báčová - ředitelka sekce peněžní a platebního styku ČNBŘeditelkou sekce peněžní a platebního styku České národní banky se od 1. srpna 2012 stane Jana Báčová. Ředitelem odboru interního auditu ČNB bude od stejného data Josef Medek. Rozhodla o tom bankovní rada.

Paní Báčová ve funkci nahradí Jana Pilbauera a v této pozici bude odpovědná zejména za hladký oběh peněz a plynulý platební styk. Jan Pilbauer z ČNB odchází z ČNB na vlastní žádost do zahraničí. Paní Báčová dosud působila jako ředitelka odboru interního auditu ČNB, v jehož vedení jí nahradí pan Medek.

Ing. Jana Báčová, CIA (50 let), je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance a úvěr. Po ukončení vysoké školy pracovala v soukromém sektoru. Do ČNB přešla v roce 1992. Nejdříve působila v oblasti bankovního dohledu a od roku 2002 jako ředitelka samostatného odboru interního auditu. Paní Báčová hovoří anglicky, rusky a částečně francouzsky.

Ing. Josef Medek, CIA, CISA (43 let), je absolventem Univerzity obrany v Brně, obor ekonomika armády. V ČNB působí od února 1995 v oblasti interního auditu. Od roku 2007 byl pověřen vedením referátu auditu řízení rizik a od roku 2010 referátu pro audit informačních systémů a technologií. Od roku 2007 byl pověřen zastupováním ředitelky samostatného odboru interního auditu. Pan Medek hovoří anglicky.

Odbor komunikace ČNB

Foto ke stažení (jpg, 300 dpi, 2,3 MB)