Nejvyšší správní soud přiznal odkladný účinek kasační stížnosti ČNB v případu WPB Capital

Nejvyšší správní soud vyhověl žádosti České národní banky o odklad účinku rozsudku Městského soudu v Praze v kauze WPB Capital, spořitelní družstvo. Městský soud zrušil čtyři roky staré rozhodnutí bankovní rady ČNB o odnětí povolení k činnosti této družstevní záložně. Přiznání odkladného účinku znamená, že ve WPB Capital pokračuje stav likvidace.

O odkladný účinek ČNB požádala spolu s podáním kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. O tomto mimořádném opravném prostředku bude Nejvyšší správní soud teprve rozhodovat.

Městský soud v Praze označil odnětí licence WPB Capital z června 2014 za zjevně nepřiměřené opatření. Současně však potvrdil, že ve WPB Capital docházelo k závažnému protiprávnímu jednání, které ČNB v rámci své dohledové činnosti zjistila a popsala, včetně umělého navyšování kapitálu z úvěrů poskytnutých samotnou záložnou.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB