Navýšení základního jmění České finanční, s. r. o.

Dne 14.10.1998 proběhla valná hromada České finanční, s.r.o., na které bylo rozhodnuto o navýšení základního jmění ČF, s.r.o. o 13,333 mld. Kč. Účelem tohoto navýšení je posílit kapitál ČF, s.r.o. s ohledem na její rostoucí bilanční sumu. Základní jmění bude splaceno do 31.10.1998.

ČNB - odbor veřejných informací