Návštěvnost Expozice ČNB trhá rekordy

Expozici ČNB o historii centrální banky a české měny, nazvanou „Lidé a peníze“, navštívil během letních měsíců rekordní počet návštěvníků. Ideální příležitost k návštěvě expozice mimo školní rok, kdy slouží převážně žákům a studentům, využilo bezmála 800 lidí. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostla návštěvnost v červenci o 23 procent a v srpnu dokonce o 53 procent.

Expozice se od svého otevření začátkem roku 2002 stala součástí školní výuky předmětů zejména s ekonomickým zaměřením. Návštěvníci se při prohlídce seznámí s historií centrálního bankovnictví na českém území, prohlédnou si ukázky platidel nebo si mohou například ověřit pravost svých vlastních bankovek. Expozice se nachází v bývalém trezoru, který chrání původní osmitunové bezpečnostní dveře.

Vstup do Expozice ČNB je zdarma. Prohlídky jsou vedené průvodcem a probíhají ve skupinách, které mohou mít z bezpečnostních důvodů maximálně 34 osob. Zajištěn je i bezbariérový přístup.

Rezervace velké skupiny (šest a více osob) se provádí prostřednictvím telefonní linky na tel. č. 224 412 626 a 224 413 913, nebo na e-mailové adrese expozice@cnb.cz .

Odbor komunikace ČNB