Národní plán zavedení eura v ČR zveřejněn na internetu

Ministerstvo financí a Česká národní banka dnes na svých internetových stránkách zveřejnily Národní plán zavedení eura, který ve středu 11. dubna 2007 schválila vláda.

Národní plán obsahuje souhrn postupů a návodů, který  pomůže jednotlivým sektorům i občanům připravit se na přijetí eura. Nastavuje například základní pravidla pro duální označování cen a duální oběh koruny a eura, úpravy informačních systémů a principy informování o zavedení eura. Důležitými parametry v rámci plánu jsou ochrana spotřebitele a minimalizace nákladů pro soukromý i veřejný sektor.

Národní plán je technickým scénářem přijetí eura v ČR a jako takový neobsahuje termín vstupu do eurozóny. Ministerstvo financí a Česká národní banka budou v průběhu následujících měsíců diskutovat strategické otázky přijetí eura a následně aktualizují dokument "Strategie přistoupení České republiky k eurozóně' , který v roce 2003 schválila vláda.

Doplňující informace k Národnímu plánu zavedení eura:

Národní plán zavedení eura v České republice se skládá ze tří částí:

Specifická doporučení k přípravám na zavedení eura jsou směřována do šesti cílových oblastí:

  1. Banky a ostatní subjekty finančního sektoru
  2. Veřejné finance a veřejná správa a samospráva
  3. Nefinanční sektor a ochrana spotřebitele
  4. Legislativní potřeby zavedení eura
  5. Zdroje informací a komunikace
  6. Informační a statistické systémy

Další informace viz http://www.cnb.cz