Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě na zlaté minci

Česká národní banka dnes vydává do oběhu zlatou 2500 Kč minci s motivem národní kulturní památky dolu Michal v Ostravě. Na lícní straně mince je ztvárněna kompozice heraldických zvířat a těžní stroj jako ukázka vnitřního vybavení dolu Michal. Na rubové straně je vyobrazena charakteristická těžní věž dolu Michal.

Tato zlatá mince zakončuje cyklus „Kulturní památky technického dědictví“, kterým ČNB od roku 2006 připomíná veřejnosti unikátní technické památky situované na území České republiky,“ uvedl člen bankovní rady ČNB a její vrchní ředitel Pavel Řežábek.

Zlatá mince s nominální hodnotou 2500 Kč je ražena v limitovaném nákladu 3 800 kusů v běžné kvalitě a 9 200 kusů ve špičkové kvalitě a je dílem akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Stejný autor již v rámci cyklu ztvárnil čtvrtou minci věnovanou vodnímu mlýnu ve Slupi a šestou minci s motivem pivovaru v Plzni.

Důl Michal v Ostravě je první plně elektrifikovaný důl na našem území. Je také výjimečný tím, že od poslední rekonstrukce v roce 1915 docházelo na dole pouze k omezeným stavebním úpravám a díky tomu je jeho současná podoba blízká té před 95 lety. Záměrně, díky památkové péči, zůstal celý areál ve své původní podobě tak, jako by lidé, kteří zde pracovali, právě včera odešli a zanechali vše na svém místě včetně špinavých stěn, ohmataného zábradlí, ošlapaných schodů a oprýskaných nátěrů. Za národní kulturní památku byl areál dolu Michal prohlášen v roce 1995.

Při výběru památek pro desetidílný cyklus byl kladen důraz na jejich tematickou různorodost a na zastoupení různých regionů. Zlaté mince postupně vydávané v letech 2006–2010 zobrazovaly papírnu ve Velkých Losinách, observatoř pražského Klementina, Ševčinský důl v Příbrami – Březových Horách, vodní mlýn ve Slupi, řetězový most ve Stádlci, plzeňský pivovar a zdymadlo na Labi pod Střekovem, větrný mlýn v Ruprechtově, vodní hamr v Dobřívě a jako poslední v řadě přibyla mince věnovaná dolu Michal v Ostravě.

Téma technických památek neopustí Česká národní banka ani v následujících pěti letech. Od jara příštího roku zahájí nový cyklus zlatých mincí věnovaný mostům České republiky. První mince bude znázorňovat nejstarší dochovaný most na našem území, který se nachází v Písku.

Podrobnější informace o technické realizaci

Marek Petruš, mluvčí ČNB