Náměstek ředitele sekce kancelář ČNB

Náměstkem ředitele sekce kancelář České národní banky se stane s účinností od 1. dubna 2015 Tomáš Rýdl. Ve funkci náměstka bude pověřen řízením odboru legislativního a právního, kde je nyní ředitelem. O této změně rozhodla bankovní rada. Funkce náměstka ředitele sekce kancelář nyní není obsazena.

Mgr. Tomáš Rýdl (38 let) je absolventem Právnické fakulty UK v Praze. V ČNB pracuje od roku 1999, a to původně v sekci bankovní regulace, poté od roku 2006 jako poradce bankovní rady. Od roku 2008 působí v odboru legislativním a právním sekce kancelář a od 1. dubna 2009 je jeho ředitelem. V letech 2006 až 2008 působil též jako tajemník Výboru pro finanční trh, někdejšího poradního orgánu bankovní rady pro otázky dohledu nad finančním trhem. Absolvoval půlroční pracovní stáž v DG Legal Services ECB. Příležitostně se věnuje i publikační a lektorské činnosti.