Nabídka investičních služeb bez povolení ČNB

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na aktivity Davida Maráška, MBA, který na území České republiky v zastoupení americké společnosti Wentworth Securities, Inc. neoprávněně nabízí investiční služby.

Česká národní banka upozorňuje, že David Marášek, MBA a společnost Wentworth Securities, Inc. nemají v současné době licenci na poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice. Uvedené subjekty proto nejsou oprávněny poskytovat investiční služby na území ČR a nepodléhají dohledu ČNB. Na vložené finanční prostředky se nevztahuje možnost náhrady z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.
Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu jsou zveřejněny na webových stránkách.


Tomáš Zimmermann, odbor komunikace ČNB