Moravia banka - správní řízení

Po posouzení ekonomické situace Moravia banky, a.s., Bankovní rada České národní banky rozhodla se souhlasem Ministerstva financí ČR vyřadit Moravia banku, a.s., ze stabilizačního programu, do kterého byla banka zařazena v roce 1997.

Současně bylo rozhodnuto zahájit vůči Moravia bance, a.s., správní řízení o odnětí povolení působit jako banka a to z důvodu přetrvávání závažných nedostatků v činnosti banky. V rámci zahájeného správního řízení Česká národní banka uložila Moravia bance, a.s., předběžným opatřením neotevírat nové účty a nepřijímat vklady od veřejnosti na již vedené účty s výjimkou vkladů od osob se zvláštním vztahem k bance a plateb, které souvisejí se splácením pohledávek banky.

ČNB - M. Švehla