Ministerstvo financí a ČNB uzavřely Smlouvu o zajištění podpory státní pokladny

Ministr financí Bohuslav Sobotka a guvernér ČNB Zdeněk Tůma podepsali v pátek 26. 8. 2005 Smlouvu o zajištění podpory státní pokladny. Jedná se o rámcovou smlouvu pokrývající služby poskytované ČNB Ministerstvu financí.

V souvislosti s projektem státní pokladny budou v nejbližších dnech mezi ČNB a MF uzavřeny dílčí smlouvy, a to Smlouva o vedení souhrnného účtu běžného hospodaření státní pokladny, Smlouva o předávání dat a Smlouva o vedení výkaznictví o peněžních prostředcích na účtech podřízených státní pokladně.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB