Mince připomene 200. výročí založení Národního muzea

Česká národní banka vydává letošní druhou stříbrnou minci, která připomene 200 let od založení Národního muzea, největšího muzea v České republice. Pamětní mince v nominální hodnotě 200 korun bude k dostání od 5. září 2018.

Do oběhu se dostane 5 600 kusů v běžném a 10 600 kusů ve špičkovém (proof) provedení, které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. Výtvarné pojetí mince je dílem Petra Horáka.

Národní muzeum založil v roce 1818 hrabě Kašpar Maria Sternberg, světově uznávaný učenec v oboru paleontologie, pod názvem Vlastenecké muzeum v Čechách. Počátky Národního muzea byly především spjaty s dary velkých soukromých sbírek českých aristokratů. K profesionalizaci vlastní muzejní činnosti došlo až ve 2. polovině 19. století. V této době vznikly vědecké práce, které měly zásadní význam pro rozvoj velkého počtu vědních disciplín. O rozvoj české vědy se zasloužili osobnosti jako František Palacký, dále Josef Dobrovský, Karel Jaromír Erben a další. Dnes muzeum zahrnuje řadu oborů a sběrných oblastí od přírodních věd až po specializované společenské vědy.

Na lícní straně dvousetkoruny jsou ztvárněny dvě pomyslné vitríny, které obsahují vybrané exponáty Národního muzea. V horní vitríně jsou znázorněny kostra plejtváka myšoka, zkamenělina trilobita a kamenná plastika hlavy Kelta ze Mšeckých Žehrovic. Ve spodní vitríně se nacházejí vakovlk, ještěr velescink kapverdský a denár Boleslava II. Mincovní pole při horním, levém a pravém okraji je vyplněno názvy objektů, které jsou ve správě Národního muzea. Na rubové straně najdete letopočty 1818 a 2018. V horní části pak Historickou budovu Národního muzea a v dolní části jeho Novou budovu. Uprostřed těchto budov se nachází název Národní muzeum. Nalevo od tohoto textu je vyobrazen český lev a vpravo od textu jsou umístěny iniciály autora mince.

Nominální hodnota mince 200 Kč není totožná s prodejní cenou. Ta je obvykle vyšší a zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Minci lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů.

Mince s motivem Národního muzea je v pořadí jedenáctá pamětní stříbrná dvousetkoruna, která je součástí emisního plánu ČNB na léta 2016–2020.Třetí letošní stříbrnou minci vydá ČNB u příležitosti pamětní stříbrné 200 Kč mince k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace ČNB

Podrobnější informace o technické realizaci