Mince k 125. výročí Zemské jubilejní výstavy

Česká národní banka vydává pamětní stříbrnou minci, která připomene 125 let od konání Zemské jubilejní výstavy v Praze. Mince v nominální hodnotě 200 korun bude v prodeji od 11. května 2016.

Do oběhu bude vydáno 14 800 mincí, z toho 9 600 kusů ve špičkové kvalitě s leštěným polem a matovým reliéfem a 5 200 kusů v běžné kvalitě. Autorem mince je Asamat Baltaev, DiS.

Na lícní straně mince je při spodním okraji vyobrazena lanová dráha na Petřín a její schéma, uprostřed první elektrická tramvaj a vpravo rozestavěná Petřínská rozhledna. V horní části je název „ČESKÁ REPUBLIKA“ a pod ním hodnota „200 Kč“.

Na rubové straně dvousetkoruny je v pozadí Průmyslový palác, před kterým je vyobrazena vstupní brána na Zemskou jubilejní výstavu. Při horním okraji jsou letopočty „1891–2016“ a ve spodní části text „ZEMSKÁ JUBILEJNÍ VÝSTAVA“.

Nominální hodnota mince 200 Kč není totožná s prodejní cenou. Ta je obvykle vyšší a zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Minci lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů. Minci razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou.

Prvotním impulsem pro uspořádání zemské výstavy v Praze se stala obdobná akce konaná v roce 1885 v Budapešti. Byl vybrán rok 1891, na který připadlo právě sté výročí od první takovéto události v Praze a díky tomu výstava získala přívlastek „jubilejní“. Místem byla zvolena Královská obora v Bubenči. Návštěvnost převýšila dva a půl miliónu lidí.

Z více než stovky pavilónů na sebe poutal největší pozornost Průmyslový palác, který uzavíral hlavní výstavní trasu a který byl první stavbou, pro niž byly v Čechách použity montované železné konstrukce. Vstupní brána na výstaviště byla 18 metrů vysoká a byla vyzdobená znaky čtyřiceti českých měst. Jednou nejúspěšnějších atrakcí byla i Křižíkova vodní fontána, velký úspěch zaznamenala také Strojovna.

V souvislosti se zemskou výstavou došlo v roce 1891 k významnému rozvoji i v jiných částech Prahy. Zprovozněna byla Petřínská rozhledna, lanovka na Petřín a na Letnou a první elektrická dráha, která vedla také na Letnou. Velkou společenskou událostí spojenou s výstavou se stal také všesokolský slet.

Mince s motivem Zemské jubilejní výstavy je úvodní mincí z cyklu pamětních stříbrných mincí v nominální hodnotě 200 Kč, které jsou součástí emisního plánu na léta 2016 – 2020. Následovat bude koncem června mince připomínající bitvu u Hradce Králové.

Marek Zeman
Ředitel odboru komunikace ČNB

Podrobnější informace o technické realizaci