Matoucí medaile

Medaile1) s motivem bankovky 1 000 Kč nabízená Českým mincovním obchodem (obchodní značka společnosti HMK GmbH) pod názvem „ražba s 1 000 Kč bankovkou“ může u veřejnosti vyvolat klamný dojem, že se jedná o zákonné peníze vydané Českou národní bankou.

Na jedné straně medaile je vyražen název státu „Česká republika“, na druhé straně text „tisíc korun českých”. Spojení těchto dvou motivů může být pro veřejnost matoucí a zaměnitelné s platnými pamětními mincemi České národní banky. Medaile vydané soukromým subjektem v žádném případě nesmí obsahovat jakékoliv označení používající název české peněžní jednotky.

Česká národní banka vyzývá společnost HMK GmbH (nabízející medaili pod obchodní značkou Český mincovní obchod) k okamžité úpravě medaile nebo ukončení celé propagační akce. Tuto společnost ČNB upozorňuje, aby se zdržela ražby dalších medailí, které by stejným způsobem zasahovaly do výsadního práva České národní banky vydávat platné mince.

V případě, že by medaile byla zneužita v peněžním oběhu a poškozená strana by jí přijala v dobré víře, že se jedná o zákonné platidlo, mohlo by se na jednání společnosti, která takovou medaili vydala, nahlížet jako na napomáhání k trestnému činu podvodu podle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Marek Petruš, mluvčí ČNB


1) Medaile není na rozdíl od mince platidlem, nemůže obsahovat nominální hodnotu. Medaili může vydat v podstatě jakýkoliv subjekt, platné mince s nominální hodnotou v tuzemské měně pouze Česká národní banka.

 

Medaile „ražba s 1 000 Kč bankovkou“

Medaile „ražba s 1 000 Kč bankovkou“