Kontrolní závěr NKÚ

Vypracováním Kontrolního závěru a jeho rozesláním dne 26. října 2005 ukončil Nejvyšší kontrolní úřad ČR kontrolní akci v České národní bance. NKÚ zahájil kontrolu v centrální bance v listopadu 2004 s cílem prověřit hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz.

Kontrola se zaměřila na období let 2002-2004. V jejím rámci ČNB předložila pracovníkům NKÚ mimo jiné kompletní předpisovou základnu, dokumenty o hospodaření a provádění jejího externího auditu, širokou škálu platných nebo dřívějších smluv, dokumentaci k vnitřním výběrovým řízením, požadované účetní doklady či dokumentaci o prováděných inventarizacích. Mimo ústředí bylo zkontrolováno také hospodaření čtyř poboček ČNB.  

Výsledky kontroly odhalily některé nepřesnosti či ojedinělá pochybení, která však, podle názoru vedení ČNB, nesignalizují systémové poruchy v hospodaření České národní banky. Některá zjištění se týkají výkladů zákonů vztahujících se k ČNB, jiná nedostatků v minulosti, které byly již před začátkem kontroly odstraněny zavedením přesnějších procedur uvnitř ČNB.

K projednání kontrolního závěru NKÚ ve Vládě České republiky připravila ČNB své stanovisko, jehož celé znění je zveřejněno na webových stránkách České národní banky.

Stanovisko České národní banky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 04/35 "Výdaje na pořízení majetku a na provoz České národní banky" (pdf, 1137 kB)

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB