Komerční pojišťovna bez neživotního pojištění

Česká národní banka odejmula Komerční pojišťovně, a.s. na její vlastní žádost povolení k provozu pojišťovací činnosti v rozsahu pojistných odvětví neživotního pojištění uvedených pod těmito body části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví:

  • 5 (Pojištění škod na leteckých a dopravních prostředcích)
  • 6 (Pojištění škod na plavidlech vnitrozemských a námořních)
  • 11 (Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce)
  • 12 (Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití vnitrozemského nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce).

ČNB tak vyhověla Komerční pojišťovně formálně ukončit část své pojišťovací činnosti, kterou dlouhodobě neprovozovala. Rozhodnutím ČNB, které nabylo právní moci dne 6.2.2008 dochází pouze k úřednímu (formálnímu) zúžení předmětu činnosti Komerční pojišťovny, a.s. IČ 639 98 017, se sídlem Praha 8, Karolinská 1, čp. 650, 186 00 Praha, přičemž ostatní doposud povolená činnost této pojišťovny zůstává nedotčena.