Karel Bauer novým ředitelem sekce bankovních obchodů

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 2. srpna 2007 rozhodla na základě výsledků konkurzního řízení, že ředitelem sekce bankovních obchodů ústředí České národní banky bude od 1. září 2007 Ing. Karel Bauer. Konkurzního řízení se zúčastnilo celkem 11 kandidátů, a to jak z ČNB, tak i externích.

Ing. Karel Bauer (41) je absolventem ČVUT (fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor matematické inženýrství). V ČNB, resp. její právní předchůdkyni SBČS, je zaměstnán od roku 1992 - zprvu jako dealer, poté jako bankovní expert. V roce 1999 byl jmenován do funkce ředitele odboru  řízení rizik sekce řízení rizik a podpory obchodů a od roku 2002 až do současnosti zároveň zastává funkci náměstka ředitele sekce. Zúčastnil se řady tuzemských a zahraničních odborných seminářů a stáží. Ovládá anglický a částečně i francouzský jazyk.