Jmenování ředitelky odboru legislativního a právního

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 29. 6. 2006 rozhodla s účinností od 1. července 2006 o jmenování JUDr. Věry Hartlové do funkce ředitelky odboru legislativního a právního sekce kancelář ústředí České národní banky.

JUDr. Věra Hartlová  je absolventkou právnické fakulty UK. V ČNB resp. její  právní předchůdkyni  SBČS,  je zaměstnána od roku 1973, od roku 1977 v jejím právním odboru. Pracovní činnost JUDr. Hartlové v posledních letech zahrnovala zejména přípravu návrhů zákonů v gesci ČNB, včetně harmonizace s právem EU, zajišťování vzájemné komunikace s vládní legislativou a právním útvarem ECB a spolupráci s ostatními resorty na tvorbě právních předpisů týkajících se bankovnictví. Absolvovala řadu odborných stáží a seminářů nejen z oblasti bankovnictví, ale i oblastí souvisejících. Je členkou Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice a členkou pracovní komise pro právo veřejné Legislativní rady vlády. Působí též jako lektorka na seminářích pro soudce.  Od roku 1998 zastupuje ředitele odboru legislativního a právního sekce kancelář ČNB.

 
Pavel Zúbek, Samostatný odbor komunikace ČNB