Jmenování ředitele sekce dohledu nad pojišťovnami

Bankovní rada ČNB jmenovala na svém dnešním zasedání Ing. Karla Gabrhela do funkce ředitele sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami. Karel Gabrhel byl vybrán na základě veřejného konkurzního řízení a svou novou funkci začne vykonávat od 1. května 2006.

Ing. Karel Gabrhel je absolventem Vysoké školy ekonomické, obor hospodářská politika. V letech 1997-1999 absolvoval postgraduální kurs bankovnictví na University of Colorado. V letech 1992 až 1994 pracoval v Komerční bance a od roku 1994 pracuje v České národní bance. V průběhu své pracovní kariéry v centrální bance se zaměřil na problematiku bankovního sektoru a dohledu. Nejdříve zastával pozici inspektora bankovního dohledu, v letech 1997 a 1998 byl poradcem vrchního ředitele a později poradcem BR ČNB. Od roku 1998 až dosud zastává funkci ředitele odboru dohledu na dálku sekce bankovní regulace a dohledu.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB