Jmenování ředitele pobočky České národní banky v Plzni

Ředitelem pobočky České národní banky v Plzni se s účinností od 1. června 2009 stane Ing. Jan Hošek.

Ing. Jan Hošek po ukončení studia na Fakultě elektrotechnické Vysoké školy strojní a elektrotechnické pracoval nejprve jako výzkumný pracovník v oblasti strojírenství. Před nástupem do ČNB v roce 1993 pracoval krátce jako vedoucí výpočetního střediska podniku TEP, a.s. Plzeň. Do České národní banky nastoupil na pracovní pozici informatika, ve které připravil a uvedl do provozu několik databázových úloh pro potřeby pobočky a podílel se na zavedení celobankovní aplikace automatizovaného systému účetnictví a platebního styku ABO2. Od roku 2006 zastával funkci vedoucího odboru ekonomicko-správního pobočky ČNB v Plzni.

Marek Petruš
mluvčí ČNB