Jmenování ředitele odboru emisí cenných papírů v ČNB

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 24. 8. 2006 rozhodla s účinností od 1. září 2006 o jmenování Ing. Ladislava Slaníka do funkce ředitele odboru emisí cenných papírů sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem ústředí České národní banky.

Pan Ladislav Slaník (29 let) je absolventem fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Inženýrské studium absolvoval při zaměstnání v letech 1998 - 2001. V letech 1997 - 1999 pracoval v Agentuře ECONOMIC Svitavy na úseku vedení účetnictví. V roce 2001 nastoupil do Komise pro cenné papíry (KCP), kde pracoval v odboru emisí cenných papírů a kde od roku 2004 zastával funkci vedoucího oddělení nabídek převzetí. Absolvoval řadu odborných seminářů  v tuzemsku i zahraničí. V rámci procesu integrace dohledu nad finančním trhem byla od 1.4. 2006 převedena agenda KCP, včetně většiny zaměstnanců, do České národní banky.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB