Jmenování nového ředitele odboru makroekonomických prognóz ČNB

Bankovní rada ČNB jmenovala s účinností od 15. listopadu 2004 RNDr. Tibora Hlédika M.A. ředitelem odboru makroekonomických prognóz.

Tibor Hlédik je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity, oboru operační výzkum a teorie systémů. Ekonomii absolvoval na Středoevropské universitě. V České národní bance začal pracovat v roce 1994. V roce 1996 se stal poradcem člena bankovní rady, po dalších 2 letech se stal členem sboru poradců BR. V letech 1997-98 se aktivně spolupodílel na změně schématu provádění měnové politiky České národní banky. Od roku 2001 pracoval jako poradce BR v oblasti ekonomického výzkumu. Jako koordinátor oblasti makroekonomického modelování byl též členem Výboru pro ekonomický výzkum ČNB, poradního orgánu bankovní rady. Ve své odborné činnosti se Tibor Hlédik zaměřuje především na oblast makroekonomického modelování, inflačního cílení a měnových pravidel. Publikuje doma i v zahraničí. Je spoluautorem publikace "The Czech National Bank's Forecasting and Policy Analysis System', popisující predikční aparát České národní banky.

Tibor Hlédik

Tibor Hlédik absolvoval řadu zahraničních stáží ve Velké Británii, Švýcarsku, USA a Finsku. Jako expert se účastnil několika mezinárodních technických misí MMF se zaměřením na implementaci inflačního cílení a zastupoval také ČNB v mezinárodních organizacích, např. v OECD.