Jmenování náměstka ředitele sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 20. 7. 2006 rozhodla s účinností od 1. září 2006 o jmenování pana Ing. Petra Staňka do funkce náměstka ředitele sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem ústředí České národní banky

Pan Ing. Petr Staněk je absolventem fakulty ekonomické Vysoké školy báňské v Ostravě. Před nástupem do České národní banky v roce 1996 pracoval v několika firmách na různých pracovních pozicích finančního charakteru. V roce 2000 byl jmenován do funkce správce k zabezpečení výkonu nucené správy v Investiční a Poštovní bance, a.s. Po ukončení výkonu nucené zprávy pracoval a do současnosti pracuje v sekci bankovní regulace a dohledu. Absolvoval řadu odborných seminářů a stáží v tuzemsku i zahraničí.

 

Pavlína Bolfová
mluvčí ČNB