Jmenování dvou ředitelů odborů v sekci měnové a statistiky ČNB

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání jmenovala s účinností od 16. září 2004 Mgr. Michala Skořepu, Ph.D. do funkce ředitele odboru měnové politiky a strategie sekce měnové a statistiky ČNB a s účinností od 1. listopadu 2004 Ing. Jiřího Podpieru, M.A. do funkce ředitele odboru vnějších ekonomických vztahů sekce měnové a statistiky ČNB.

J. Podpiera nahradí ve funkci Stanislava Poláka, který bude od 1. 11. 2004 zastupovat zájmy České republiky v Mezinárodním měnovém fondu ve Washingtonu. M. Skořepa nastupuje na pozici Viktora Kotlána, který z ČNB odejde po uplynutí dvouměsíční pracovní karantény do soukromého sektoru.

Michal Skořepa absolvoval magisterské a doktorandské studium ekonomické teorie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Jeho disertační práce byla zaměřena na chování spotřebitele v podmínkách nedostatku informací o cenách na trhu. Absolvoval letní školu behaviorální ekonomie na Stanford University a krátké studijní pobyty na univerzitách v Yorku, Manchesteru a v Kostnici. M. Skořepa pracuje v ČNB od roku 2000 a zaměřuje se na otázky strategie měnové politiky v režimu cílování inflace a také na možnosti komunikace měnověpolitických témat veřejnosti. Publikuje v odborném i denním tisku a přednáší teorii rozhodování na Fakultě sociálních věd v Praze.

Michal Skořepa

Jiří Podpiera je absolventem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a CERGE-EI Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval semestrální studia ve Wirtschaftsuniversitaet Wien a South Stockholm University. J. Podpiera přednáší mezinárodní obchod a finance na University of New York v Praze, vyučoval úvodní kurzy ekonomie na Anglo-American College a působil jako asistent profesora na CERGE-EI v oblasti pokročilé ekonometrie. V ČNB pracuje od roku 2002 v sekci měnové a statistiky. Jeho odborné práce jsou zaměřeny na ohodnocování disparity směnného kurzu, strukturální ekonomické změny v souvislosti s finanční stabilitou a měnovou politikou.

Jiří Podpiera