Jmenování dvou ředitelů odborů v sekci bankovních obchodů

Bankovní rada České národní banky jmenovala s účinností od 1. února 2005 Mgr. Petra Frydrycha do funkce ředitele odboru korunových a devizových intervencí. Současně s účinností ke stejnému datu jmenovala Mgr. Marka Šestáka ředitelem odboru správy devizových rezerv.

Petr Frydrych nahradí ve funkci Martina Peřinu, který odchází pracovat do Evropské centrální banky ve Frankfurtu. Marek Šesták bude vykonávat funkci, kterou až do současnosti zastával Petr Frydrych.

Petr Frydrych je absolventem Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V České národní bance pracuje od r.1995 v odboru správy devizových rezerv. Postupně zastával pozice správce portfolia, zástupce ředitele odboru a v r. 2001 byl jmenován ředitelem odboru správy devizových rezerv.

Marek Šesták je absolventem magisterského studia Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (1998). V ČNB pracuje od roku 1998 v odboru správy devizových rezerv, kde se podílel na správě portfolií denominovaných v euru a americkém dolaru. V roce 2003 se stal členem CFA Institute a získal titul Chartered Financial Analyst (CFA).