Jmenován ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB

Ředitelem odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB byl s účinností od 7. října 2011 jmenován Ing. Martin Kříž. Jeho zařazení na toto vedoucí místo schválila bankovní rada ČNB.

Ing. Martin Kříž (38) vystudoval technickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. V odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení sekce správní ústředí ČNB pracuje od roku 2002, v současné době je pověřen jeho řízením. Martin Kříž hovoří anglicky.

Odbor bankovní bezpečnosti a krizového řízení dbá o ochranu osob a majetku ČNB, zejména o zabezpečení ostrahy objektu ústředí ČNB v Praze a správu instalovaných technicko-bezpečnostních systémů všech objektů ČNB. Odbor dále odpovídá například za agendu krizového řízení a zachování výkonu kritických činností ČNB.

Odbor komunikace ČNB