Jednání bankovní rady dne 20.1. 2005: Schválen Přehled úkolů v oblasti působnosti ČNB a nástin dalších úkolů souvisejících se zavedením eura v ČR

Bankovní rada ČNB na svém zasedání dne 20. 1. 2005 projednala a schválila "Přehled úkolů v oblasti působnosti ČNB a nástin dalších úkolů souvisejících se zavedením eura v ČR'. Tento materiál navazuje na společný dokument vlády ČR a ČNB "Strategie přistoupení České republiky k eurozóně', který předpokládá zavedení eura v České republice v časovém horizontu let 2009-10. Analyzuje problematiku budoucího zavedení eura v ČR z hlediska institucionálního, legislativního a technicko-organizačního. Materiál bude během února zveřejněn na internetové stránce ČNB.

Práce, které povedou k vypracování Národního plánu pro zavedení eura, je potřeba zahájit v dostatečném předstihu, obdobně jak tomu bylo v případě zemí, které už přijaly euro za svou národní měnu.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB