Jednání bankovní rady ČNB - změny v organizační struktuře

Bankovní rada na svém dnešním zasedání rozhodla o sloučení sekce bankovní regulace a sekce bankovního dohledu. Pozice ředitele nově vzniklé sekce bankovní regulace a dohledu bude obsazena na základě vnějšího konkurzního řízení, které bude vyhlášeno na začátku března letošního roku.

Hlavní argumenty pro sloučení sekcí byly:

  • jednotné vedení bankovního dohledu a regulace v ČNB
  • prohloubení synergie a efektivnosti činností regulace a dohledu nad bankami
  • optimální využití kapacity a potenciálu organizačních útvarů bankovní regulace a dohledu

Bankovní rada rovněž rozhodla o vnitřní restrukturalizaci sekce měnové a statistiky, a to zejména v souvislosti se změnami v prognostickém procesu a přípravě podkladů pro měnové politické rozhodování. Místo stávajících pěti odborů byly rozhodnutím BR nově zřízeny čtyři odbory:

  • odbor měnové politiky a strategie
  • odbor makroekonomických prognóz
  • odbor fiskálních a strukturálních analýz
  • odbor vnějších ekonomických vztahů

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB