Jednání bankovní rady ČNB

Na svém dnešním zasedání se bankovní rada ČNB zabývala vývojem na devizovém trhu. V těchto dnech dochází k vypořádání prodeje podílu státu v Komerční bance, a.s. Platba bude deponována na devizový privatizační účet Fondu národního majetku u České národní banky. Cílem použití privatizačního účtu je stejně jako u předchozích transakcí omezit vliv na kurs koruny.

Fond národního majetku, Ministerstvo financí ČR a ČNB se dohodly na mechanismu, který je založen na rozložení čerpání prostředků v čase a na použití částí prostředků z platby za Komerční banku pro potřeby státu v devizách.

Zároveň i nadále platí, že při volbě postupu konverze ČNB vždy zohledňuje aktuální kursový vývoj.

Alice Frišaufová, Tisková mluvčí ČNB