Jednání bankovní rady ČNB

Na svém dnešním zasedání projednala a schválila Zprávu o zajištění funkce compliance v ČNB a Zásady ochrany chráněných informací ČNB a vzala na vědomí informaci o správě devizových rezerv v roce 2004.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB