Jednání BR ČNB:projednán soubor ekonomických analýz pro vyhodnocení stupně sladěnosti ČR s eurozónou

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 20. října 2005 projednala soubor ekonomických analýz, který slouží mimo jiné jako podklad pro vyhodnocení současného stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Toto vyhodnocení je zpracováváno na základě Strategie přistoupení ČR k eurozóně a je součástí materiálu, který vládě ČR každoročně předkládá ministr financí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a guvernérem České národní banky.

Bankovní rada rozhodla, že po dopracování bude uvedený soubor analýz zveřejněn koncem listopadu tohoto roku na internetových stránkách ČNB.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB