Jan Frait náměstkem ředitele samostatného odboru ekonomického výzkumu a finanční stability ústředí České národní banky

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 27. září 2007 rozhodla s účinností od 1. října 2007 o zařazení prof. Dr. Ing. Jana Fraita na vedoucí místo náměstka ředitele samostatného odboru ekonomického výzkumu a finanční stability ústředí České národní banky.

Prof. Jan Frait (42 let) je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava. Na této fakultě ukončil v roce 1995 doktorské studium v oboru Ekonomie. Od roku 1990 na této vysoké škole vyučoval a působil v akademických funkcích. V roce 2000 byl presidentem republiky jmenován členem bankovní rady České národní banky, po skončení výkonu této funkce v roce 2006 pracuje v ČNB jako poradce Ve funkci náměstka bude prof. Frait zodpovídat primárně za oblast analýz finanční stability.

Pavel Zúbek, Samostatný odbor komunikace ČNB