Informace k odborným kurzům o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování

Česká národní banka připravila v souvislosti se změnou devizového zákona účinnou od 1. září 2008 úřední sdělení o podmínkách organizace odborných kurzů o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování. Na základě ustanovení § 3e písm. c) a 3g odst. 2 písm.c) devizového zákona jsou devizová místa, která byla registrována ke směnárenské činnosti, a devizová místa, kterým byla udělena licence k poskytování peněžních služeb, povinna zajistit, aby směnárenská činnost byla vykonávána pouze osobami, které jsou držiteli osvědčení o absolvování výše uvedeného odborného kurzu pořádaného výhradně Českou národní bankou.

Devizová místa, kterým byla vydána devizová licence k poskytování peněžních služeb již v minulosti, mají povinnost zajistit ve lhůtě 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti změny devizového zákona, tedy do 28. února 2010, aby tuto činnost vykonávaly pouze řádně proškolené osoby. Zároveň zůstávají v platnosti osvědčení o absolvování odborného kurzu vydaná na základě vyhlášky č. 434/2002 Sb.

„Všechna devizová místa, na která se vztahuje povinnost absolvovat odborné kurzy v rámci přechodného období, by měla zajistit účast svých zaměstnanců v odborných kurzech co nejdříve a neodkládat tuto povinnost až na počátek roku 2010. V závěru zákonné lhůty by jinak hrozilo překročení kapacit, kterými v této oblasti disponuje Česká národní banka a povinné subjekty by se tak vystavovaly riziku nesplnění zákonného požadavku ve stanoveném termínu“, uvedl vrchní ředitel a člen bankovní rady Ing. Pavel Řežábek.

24. Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. října 2008 (pdf, 173 kB) o podmínkách organizace odborných kurzů o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování pořádaných Českou národní bankou podle zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB