Informace Ministerstva financí a České národní banky o konání 1. pravidelného informativního setkání

Dne 20.11.2001 proběhlo 1. pravidelné informativní setkání zástupců Ministerstva financí, České národní banky a přímých účastníků aukcí státních cenných papírů. Tato schůzka proběhla v souladu s červnovým oznámením o záměru zavést pravidelná setkání s cílem maximální vzájemné transparentnosti.

Jednání se zúčastnil Ing. Eduard Janota, I. náměstek ministra financí, který informoval o problematice státního rozpočtu, a to jak o očekávané skutečnosti t.r., tak o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Dalšími tématy byly zejména stav a vývoj dluhové legislativy, dluhové služby a primárního trhu státních cenných papírů.

Velká pozornost byla věnována emisnímu kalendáři státních cenných papírů na příští rok. MF informovalo o celkové strategii financování dluhu v příštím roce a novém přístupu k vyhlašování emisních kalendářů státních pokladničních poukázek a střednědobých státních dluhopisů. Záměrem Ministerstva financí je vyhlašovat předpokládaný celkový objem emisí na kalendářní rok, který se bude upřesňovat vždy jeden měsíc před začátkem kalendářního čtvrtletí. Emisní kalendáře pro 1. čtvrtletí r. 2002 budou zveřejněny zítra, tj. 21. listopadu v 10.00 hod. Přesné internetové adresy kalendářů budou sděleny týž den v 8.00 hod. formou tiskové zprávy.

Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB