I nadále budou moci obchodovat s binárními opcemi pouze profesionálové

Česká národní banka vydala opatření obecné povahy, kterým zakazuje uvádět na trh, distribuovat nebo prodávat binární opce jiným než profesionálním zákazníkům. Tímto krokem ČNB navazuje na dočasné rozhodnutí týkající se binárních opcí, které bylo s celoevropskou platností vydáno Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) v květnu loňského roku.

Opatření obecné povahy bylo uveřejněno na Úřední desce ČNB a nabývá účinnosti 2. července 2019.

Binární opce je investiční nástroj derivátového typu, který se na finančních trzích rozšířil po roce 2000. K většímu využívání však došlo až po roce 2008, kdy SEC (Komise pro cenné papíry a burzy v USA) schválila možnost jejich prodeje drobným investorům. Obvykle jde o velmi krátkodobé investice (v řádu minut), které jsou svojí strukturou velmi podobné kurzovním sázkám či jiným hazardním hrám. Jejich podkladovým aktivem jsou obvykle měnové páry, akcie, cenné kovy nebo burzovní indexy. Zákazník „sází“ na růst nebo pokles podkladového aktiva. Pokud je jeho odhad správný, získá zpět vložené prostředky plus zisk. Pokud však jeho odhad není správný, přichází o všechny vložené peníze. Nejde tedy o klasickou opci, protože chybí právo na odkup podkladového aktiva za předem dohodnutou cenu.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vydal v květnu 2018 dočasné rozhodnutí, které zakazovalo uvádění na trh, distribuci nebo prodej binárních opcí jiným než profesionálním zákazníkům. Rozhodnutí se opíralo o rozsáhlé analýzy, které prokazovaly závadnost binárních opcí pro jiné než profesionální zákazníky. Toto rozhodnutí platí do 2. července 2019 a ESMA vyzvala orgány dohledu členských států, aby navázaly vlastními opatřeními.

Profesionální zákazník je definován v zákoně o podnikání na kapitálových trzích. Obecně jde o subjekty, u kterých se předpokládá dostatečná zkušenost s obchodováním na finančních trzích.

ČNB v minulosti opakovaně poukazovala na škodlivost binárních opcí pro neprofesionální zákazníky, například ve svých zprávách o výkonu dohledu nad kapitálovým trhem. Na webu ČNB bylo stanovisko k nevhodnosti obchodování s binárními opcemi neprofesionálními zákazníky uveřejněno již v roce 2015.

Binární povaha nástroje, kdy zákazník má pouze „uhodnout“ pohyb ceny podkladového aktiva, jej ve spojení s krátkodobým charakterem činí velmi podobným hazardním hrám. Uvádí se, že někteří investoři do binárních opcí „vsadí“ v krátkých intervalech další peníze i přesto, že se jejich celková ztráta neustále zvyšuje. Přitom modelové matematické výpočty dokazují, že se pravděpodobnost zisku s rostoucím množstvím obchodů snižuje – v případě 20 obchodů je pravděpodobnost ztráty 59 %, zatímco u 1000 obchodů až 99 %.

Hlavní nebezpečí binárních opcí pro neprofesionální zákazníky však spočívá v jejich netransparentnosti. Obchod s nimi probíhá mimo organizované trhy, to znamená, že tvorba cen, vypořádání a další podmínky binárních opcí nejsou standardizované. Pro neprofesionální zákazníky je obtížné pochopit podmínky tohoto produktu kvůli složité struktuře cen, která je umocněna různými přirážkami.

Binární opce byly do zákazu ze strany ESMA nabízeny zejména přeshraničně prostřednictvím internetu. Podle informací od ostatních orgánů dohledu nad kapitálovými trhy členských států Evropské unie utrpělo v rámci EU při obchodech s binárními opcemi až 87 % neprofesionálních zákazníků ztrátu. Také ČNB eviduje stížnosti poškozených klientů zahraničních poskytovatelů binárních opcí.

Bližší informace jsou uvedeny v Opatření obecné povahy ohledně produktové intervence ve vztahu k binárním opcím ze dne 18. 6. 2019.

Model ČNB znázorňující obchodování s binárními opcemi:

Graf – binární opce
Vodorovná osa znázorňuje celkový výnos v CZK nebo jiné měně, svislá osa znázorňuje pravděpodobnost, že klient takového zisku dosáhne.

Níže uvedená tabulka znázorňuje pravděpodobnost celkové ztráty pro různý počet obchodů.

Počet obchodů Pravděpodobnost celkové ztráty
20 58,81 %
50 76,01 %
100 81,59 %
200 88,54 %
1000 99,48 %

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB