Hospodaření ČNB v roce 1999 skončilo výrazným ziskem

Česká národní banka hospodařila v roce 1999 se ziskem 32,4 mld. Kč. Zpráva o hospodaření centrální banky byla dnes podle zákona předána Parlamentu ČR.

Hospodářský výsledek centrální banky je až z 90% závislý na nákladech spojených s prováděním měnové politiky a na výši kurzových rozdílů z titulu změněného korunového ocenění devizových rezerv ČNB.

V průběhu roku 1999 oslabil nominální kurz koruny vůči EUR o cca 3,16 % a vůči USD o cca 20, 51 %. To se projevilo nárůstem korunové hodnoty devizových rezerv. Výsledný kurzový zisk dosáhl k 31.12. 1999 výše 31,5 mld. Kč.

Náklady ČNB v minulém roce dosáhly výše 85,9 mld. Kč, výnosy činily 118, 3 mld. Kč. Náklady byly do značné míry ovlivněny vytvořením opravné položky na pohledávku za Národní bankou Slovenska. Povinnost dotvořit celou výši dosud nepokryté části pohledávky tak zatížila hospodaření ČNB částkou 9,4 mld. Kč. Na druhé straně ČNB realizovala mimořádný výnos prodejem majetkového podílu v ČSOB (čistý výnos činil 14,8 mld. Kč). Čisté výnosy ze správy devizových rezerv dosáhly 15, 4 mld. Kč.

Zisk, který ČNB v roce 1999 vytvořila, bude v maximální možné výši použit na krytí ztráty 50,740 mld. Kč vzniklé v roce 1998. Celý vytvořený zisk tak bude v souladu se zásadami finančního hospodaření a plánem rozdělení hospodářského výsledku na rok 1999 použit pro zajištění potřeb banky.

Po této úhradě zůstane v bilanci ČNB neuhrazená ztráta z předchozích období ve výši 18, 4 mld. Kč.

V souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., O České národní bance, byla správnost roční účetní závěrky přezkoušena nezávislou auditorskou firmou PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o., s výrokem bez výhrad.

Milan Tománek
tiskový mluvčí ČNB