Hasičská vzájemná pojišťovna může poskytovat povinné ručení

Česká národní banka oznamuje, že svým rozhodnutím ze dne 28.11.2007, č.j. 2007/13321/550, které nabylo právní moci dne 17.12.2007 udělila společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČ 469 73 451 povolení k rozšíření její činnosti o pojistné odvětví "pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla". Toto pojistné odvětví je vymezeno v části B přílohy č. 1 k zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, pod číslem 10a.