Guvernér ČNB přijal nominaci na prezidenta EBRD

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma přijal nominaci vlády ČR kandidovat za Českou republiku na pozici prezidenta EBRD. „Velmi si vážím toho, že mohu být v čele České národní banky, tato práce pro mě byla a stále je velkou výzvou. Nabídku na nominaci prezidenta EBRD jsem přijal proto, že tato pozice je neméně velkou výzvou v mezinárodním kontextu,“ říká Zdeněk Tůma, guvernér ČNB.


Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) je určena na pomoc transformujícím se zemím střední a východní Evropy a zemím bývalého SSSR při jejich přechodu na tržní ekonomiku. Byla založena v roce 1990, sídlem EBRD je Londýn. V současné době je členem EBRD 60 zemí a dvě mezivládní organizace (Evropské společenství a Evropská investiční banka). Bývalá ČSFR se stala jejím členem v roce 1990 a samostatná ČR od 1. 1. 1993. Koncem roku 2007 graduovala Česká republika z operací EBRD (viz TZ MF: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2007/2007-10-25-tiskova-zprava-5665-5665 ).

Struktura EBRD

Rada guvernérů (Board of Governors) – je nejvyšším orgánem EBRD. Jsou jí svěřeny všechny pravomoci EBRD; každá země jmenuje svého guvernéra, obvykle jím je ministr financí. Většinu svých pravomocí deleguje na Radu ředitelů.

Rada ředitelů (Board of Directors) - je odpovědná za řízení operací a politik EBRD a za další pravomoci přenesené na ní Radou guvernérů. Je tvořena řediteli jednotlivých konstituencí.

Prezident EBRD je volen Radou guvernérů a je právním zástupcem EBRD. Pod dohledem Rady ředitelů řídí prezident EBRD činnost EBRD. V současné době zastává tuto funkci Jean Lemierre.