Guvernér ČNB Josef Tošovský k opatřením pro mimořádný příliv zahraničního kapitálu

19.11.1999

 

Bankovní rada ČNB na svém pravidelném zasedání projednala doporučení ČNB pro situaci mimořádného přílivu zahraničního kapitálu do ČR. Tato doporučení jsou určena pro ministerstvo financí s nímž byla na toto téma zahájena diskuse. Guvernér ČNB Josef Tošovský shrnul stanovisko centrální banky takto:

"Masivní příliv zahraničního kapitálu je spojen především s privatizací státních podílů ve velkých firmách. Je to mimořádná a v tomto rozsahu neopakovatelná vlna, která za jistých okolností může mít dva závažné makroekonomické důsledky. Případný zájem o českou měnu související s financováním těchto nákupů by mohl vést k jejímu nežádoucímu posílení a tím nepříznivě ovlivnit vyhlídky na ekonomické oživení. V delším časovém horizontu existuje riziko nadměrného posílení domácí poptávky a tím opětovného porušení dosažené makroekonomické rovnováhy. Skutečný rozsah obou těchto rizik je obtížné dnes odhadnout, ale nedávné zkušenosti mluví jasně pro to, že na ně musí být hospodářská politika v předstihu připravena.

ČNB proto doporučuje vyžadovat platby za privatizovaný majetek v devizách a tyto soustřeďovat na zvláštním devizovém účtu. Jejich použití, tj. pozdější konverzi deviz do korun je žádoucí rozkládat přiměřeně v čase tak, aby nemohla motivovat nárazovou poptávkovou vlnu.

Nestandardní situace, tj. přechodně silný přísun zahraničního kapitálu vyvolává nutnost připravit také - do jisté míry nestandardní - řešení. Samotná opatření měnové politiky, tj. změny úrokových sazeb popř. i devizové intervence se totiž mohou ve srovnání s úrovní a charakterem přílivu vnějších zdrojů ukázat jako nedostatečně účinná. Bankovní rada ČNB přitom předpokládá, že k překonání uvedených potenciálních rizik významně napomůže také optimální fiskální a důchodová politika", uvedl guvernér Tošovský.

ČNB - odbor veřejných informací