Evropský systém centrálních bank obnovuje prohlášení o dodržování Globálního kodexu devizového trhu

  • Globální kodex devizového trhu podporuje silný, spravedlivý, likvidní, otevřený a přiměřeně transparentní devizový trh
  • Evropský systém centrálních bank znovu veřejně potvrzuje dodržování aktualizovaného Globálního kodexu devizového trhu
  • Kodex byl poprvé zveřejněn v roce 2017 a aktualizován v polovině roku 2021

Evropský systém centrálních bank (ESCB) vítá aktualizaci Globálního kodexu devizového trhu z července 2021 a zveřejnění souvisejících dokumentů s pokyny. Tímto globálním kodexem se účastníci devizových trhů snaží podporovat silný, spravedlivý, likvidní, otevřený a přiměřeně transparentní devizový trh opírající se o vysoké etické standardy. Globální devizový výbor (Global Foreign Exchange Committee) tento kodex aktualizoval tak, aby zůstal relevantní a v souladu s probíhajícím vývojem na devizovém trhu, a nadále tak určoval standard pro osvědčené tržní postupy. Dobře fungující finanční trhy prospívají všem účastníkům trhu a jsou důležité i pro centrální banky kvůli zajištění hladké transmise měnové politiky do reálné ekonomiky. To v konečném důsledku prospívá veřejnosti jako celku.

Všichni členové ESCB včetně Evropské centrální banky (ECB) dnes znovu společně vydali prohlášení o dodržování kodexu (pdf, 298 kB). Společné prohlášení je dokladem jejich pevného odhodlání dodržovat principy kodexu v situacích, kdy vystupují jako účastníci devizového trhu. Zajistí také soulad interních postupů a procesů s aktualizovanými principy a podporu dodržování kodexu. Svými prohlášeními o dodržování kodexu centrální banky také zdůrazňují, že principy kodexu jsou důležité při zajišťování integrity a efektivního fungování devizového trhu. V zájmu plného dosažení cíle kodexu centrální banky EU rovněž vyzývají účastníky devizového trhu ve svých jurisdikcích, aby tento aktualizovaný kodex revidovali a obnovili svá prohlášení o dodržování kodexu.

Odbor komunikace ČNB


Poznámky: