Emise zlaté mince Národní kulturní památka papírna Velké Losiny

z cyklu Kulturní památky technického dědictví

Ve středu 10. května 2006 vydává  Česká národní banka do oběhu první zlatou minci z cyklu Kulturní památky technického dědictví v nominální hodnotě 2 500 Kč s motivem "Národní kulturní památka papírna Velké Losiny'. Na lícní straně mince je v jejím středu kompozice heraldických zvířat - uprostřed je velký český lev v dobovém vyobrazení, vpravo moravská a vlevo slezská orlice v současné podobě, umístěné na čtvercových štítech. Pod heraldickými zvířaty je ve dvou řádcích název státu, na mezikruží je název cyklu a při spodním okraji nominální hodnota a peněžní jednotka mince. Na rubové straně mince je v jejím středu dobová rytina výjevu z renesanční ruční papírny. Vlevo nahoře je vyobrazení budovy, vpravo dole průsvitka se žerotínským lvem, používaná na ručním papíru z této papírny. Všechna vyobrazení přesahují ze středu mince na mezikruží, oddělené perlovcem. Na mezikruží je neuzavřený opis PAPÍRNA VE VELKÝCH LOSINÁCH, při spodním okraji ročník ražby 2006 a iniciály autora, jímž je Luboš Charvát.

Minci razila Česká Mincovna v Jablonci nad Nisou ze zlata o ryzosti 999.9 ve dvojím provedení - v běžné kvalitě a špičkové, tzv. proof kvalitě s vysokým leskem a matovaným reliéfem. Obě kvality se liší i hranou, která je u běžného provedení vroubkovaná, u špičkového hladká. Průměr mince je  22 mm, hmotnost 7,78 g a síla 1,45 mm. K minci se vydává katalogová karta červené barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

U příležitosti emisního dne této zlaté mince se uskuteční v Ruční papírně ve Velkých Losinách ve středu 10. května t.r. setkání guvernéra a členů bankovní rady ČNB s významnými osobnostmi společenského života regionu. Od 10 hodin proběhne v prostorách papírny (velký přednáškový sál) ekonomická prezentace ČNB a od 11,25 hodin  v prostorách galerie slavnostní vernisáž zlaté mince.

Zástupci medií, kteří se slavnostního setkání ve Velkých Losinách budou mít zájem zúčastnit, nechť kontaktují v ČNB p.Pavla Palivce (mobil 736524415).

Detailní popis a vyobrazení mince

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB